CİNLERLE BAĞLANTI KURMAK MÜMKÜN MÜ?

0
17

Öncelikle cin diye bildiğimiz varlığın ne olduğunu bilememiz gerekir. Cin bir çeşit ruhani varlıktır. Antik ya da modern birçok çağda din ve inanışta yer almışlardır. Cinler birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Cinler dinimizde gözle görülememeleri ve farklı şekillere büründüğü düşünüldüğünden farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bazı kesimlerin yorumlarında cinlerin insanlar ile cinsel ilişki kurabildikleri ve onların yönetimini korku yoluyla kendilerine aldıklarına da inanılır. Bazı yorumlarda da cinler göz ile görünmedikleri için açıklanamayan birçok şey içinde kullanılır. Kuran’da cinlerin ateşten yaratıldıkları açıklanmıştır Ve cinlerin insanlardan önce yaratıldığı rivayet edilir. Cinlerde insanlar gibi belli ölçüde iradeye sahip olurlar ve olumlu olumsuz davranışlarda bulunabilirler. İnsanlar gibi yemek yiyip, içecek içebilir ve tıpkı insanlar gibi evlenebilir ve çoğalabilirler. Cinlerde de cinsiyetin farklılık gösterdiğine inanılır Ve onlarda doğar, büyür ve ölürler. fakat ömürleri bir insanınkine çok daha uzundur. Cinlerde insanlar gibi ibadet etmekle yükümlüdürler. Onların içinde de inanan ve inanmayan kısımlar bulunur. İnananların inanan insanlarla birlikte cennete, inanmayanların da inanmayanlarla birlikte cehenneme gideceklerine de inanılır. Cinlerin insanlardan farklı olarak değişik şekillere girebildiklerine inanılır. Bazılarının çok güçlü olduğu her işi yapabildiği, bazılarının istediği zaman kendisini insanlara gösterebildikleri ve çok hızlı hareket edebildikleri de bilinir. Cinlerin genel olarak geleceği ve gaybı bildiğine inanılır fakat bu durum bizim dinimizce daha farklı yorumlanır. Her ne kadar ruhani varlıklar oldukları bilinse de, bazı farklı özellikleri sebebi ile insanlardan farklı olarak onların bilmedikleri bazı şeyleri bilseler de geleceği bilmeleri mümkün değildir. Cinler ile irtibat kurabilmek içinde birçok kişi tarafında da bilinen ve kullanılan ritüeller bulunur. Bazı insanların cinler ile iletişime geçebilmesi diğer insanlarınkine oranla kolaydır. Onların ruhları cinler ile iletişim kurabilmek için daha uygundur. Cinlerle iletişim kurabilmek için bazı kelimeler ve isimler kullanılır. Cinler ile kendi isteklerimizi yaptırmamız mümkün olmayabilir ama onlarla iletişime kolaylıkla geçilebilir. Mesela, karanlık ve temiz bir ortamda kişi dizlerinin üzerinde doğru kelimeleri belirleyerek cinlere seslenir ve onları çağırır ve ya yuvarlak bir masa etrafına oturup ters çevrilmiş bir fincana parmaklar konularak cinlerle iletişime geçmekte kullanılan yöntemler arasında yer alır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here