NAMAZ KILANA BÜYÜ TUTAR MI?

0
25

Büyülerin yapılış şekli ve amaçları çok çeşitlidir. İnsanlar çok eski tarihler boyunca istediklerini doğal ve normal yollar ile elde edemediklerinde büyü yoluna başvurmuşlardır. Büyü yolu ile kişileri etki altına alırlar ve büyü hangi amaç ile yapıldıysa kişi o yönde etki altına alınır. Büyüler bozulmadığı sürece büyü yapılan kişi büyünün tesirinden ve etkisinden kurtulamaz. Büyü yapan kişiler büyüleri tek ve yalnız başlarına yapmazlar, yardım aldıkları varlıklar vardır, bu varlıklar cin olarak bilinen bedensiz dumansız ateşten yaratılmış ve bir bedene sahip olmayan varlıklarıdır. Büyü yapan kişiler cinlerle iletişim kurarlar ve konuşurlar, cinlerle dostluk kurduklarında cinlerden yardım isterler. Büyüler yapılırken bir büyünün nasıl yapıldığı hangi duaların ve yine hangi malzemelerin kullanıldığına kadar bütün bu bilgiler cin dediğimiz varlıklardan alınır.

Büyüler her insanda farklı ve değişik etkiler yaratır ve yine bu büyüler bozulmadığı sürece büyü yapılan kişi bu büyünün etkisinden kurtulması mümkün olmaz. Burada insanın inanç seviyesi çok önemli bir yere sahiptir. Büyü yapılan kimse 5 vakit namazını kılıp sürekli abdestli gezen ve yine sürekli kuran okuyan biri Allah a tam anlamı ile bağlı insanlarda pek etki etmez. Namaz kılan kişi ALLAH a gönülden bağlı ise, yapılan büüy çok fazla etki etmeyecektir. Büyü Allah ın izni olan bir şeydir. Allah ın izni olmadan büyüler ne yapılır ne de etki eder. Büyüler büyük islam alimlerine ve hatta peygamber efendimize bile yapılmıştır. Büyüler yapıldıklarında herkeste farklı etki gösterir ve böyle bir durumda sabır ve tevekkül devreye girmektedir. Allah a tam olarak bağlı biri büyünün etkisinden okuduğu dualar ile korunabilir.

Yukarıda saydıklarımızı yapmayan insanlar büyüden elbette daha çok etkilenirler ve hatta büyü ne için yapıldığı ise tam olarak kişi bu büyüden etkilenecektir. Büyüler ile insanlar yoğun bir şekilde etki altına alınırlar. yapılan büyü ile etki insanlara psikolojik zarar veresinin yanında sağlıklarını bozacak seviyeye de gelebilirler. Büyülerden korunmak ve uzak durmak isteyen insanlar mutlaka dua etmelidir. Büyülere karşı okunan dualar bolca okunduğunda büyünün etkisi çok güçlü olmayacaktır. Eğer kişi yapılan büyü ile baş edemiyor ise, ilim sahibi insanlardan yardım alması kişinin yararına olacaktır. Dediğimiz gibi dualar ile büyünün etkisi azaltılabilir. Bunun için bu duaları bolca okumak gerekir. namaz kılan kişiler ve dinini en güzel yaşan insanlara büyü çok fazla etki etmeyecektir.

İnsanlar çok eski tarihten bu yana değişik ve farklı büyülerle uğraşmışlar ve ilgilenmişlerdir, büyüler en çok orta çağ da çok yaygın bir hale gelmiş, insanlar elde edemedikleri her şeyi büyü yolu ile elde etmeye çalışmış ve uğraşmışlardır. Büyüler insanların istek ve arzularına ulaşmadaki kısa yol olarak görülmüş ve büyüler ile bu yüzden çok uğraşmıştır insanlar. Elbette büyüleri insanlar durduk yere yapmamışlardır ve cin dediğimiz bedensiz varlıklardan yardım alarak gerçekleştirmişlerdir, büyü hakkındaki bilgileri onlar sayesinde elde etmişlerdir. Cinler bu bilgileri verdiklerinde büyü yapmaya başlamışlardır. Cinler ile iletişim kurmak isteyen insanlar ya onları çok merak ettiklerinden ve ya büyü yaptırmak için iletişim kurmak istemişlerdir. Cinler büyü yapılırken yapılacak işlemler nasıl hangi malzemeler ile yapılması gerektiği gibi bir çok bilgileri verirler. Aynı zaman da bakım yapılırken yine cinlerin yardımı ile bakım yapılır.

İnsanlar büyü yaptığı kadar bozmak için de çok uğraş vermişler. Yapılan bir büyüyü bozmak kolay değildir elbette. Büyü yapılan kişi yoğun bir etki altına alındığı için bozmak kolay olmayacaktır. Büyünün nasıl ve neden yapıldığını öğrenmeden büyü bozma işlemi yapılamaz, yapılan büyülerin bozulması da gerekli işlemler gerektirir. Büyü bozma işlemi bittikten sonra ise büyü yapılan kişi mutlaka koruma altına alınır ki tekrar her hangi bir büyüye maruz kalmasın. Büyüden korunma yolları için dualar ve ayetler de önemli bir yere sahiptir. Namaz kılan kişi yani Büyü yapılan kişi sürekli dua ve ayet okuyan biri ise, büyünün etkisi o kişiyi fazla etkilemez, çünkü o kişi Allah a tam bağlı mümin kullardandır ve Allah sürekli dua eden ve okuyan biridir.

Yapılan büyüler kötü amaç için yapılmışsa ve kişi üzerinde bir koruma yoksa, büyüden kaçışı da maalesef olmayacaktır. Büyü yapılan kişi bu büyüden kurtulmak için mutlaka ilim sahibi birinden yardım almalıdır. Kendi başına dualar ve ayetler okuyarak yapılan bir büyüden kutulaması mümkün olmaz. Her işin nasıl ki bir ustası varsa, büyü işlerinin de ustası hoca ve ustalardır. Bu kişilerden yardım alınarak yapılan büyüden kurtulmak mümkündür. Her şey den önce yapılan her şeyin Allah ın izni yapıldığını unutmamak gerekiyor. Namaz kılan insan zaten ALLAH a bağlı insanlardır ve bu yüzden büyüden kurtulmaları çok kolay olacaktır.

İnsanlara gönderilen en büyük lütuf ve hediye kuran-ı kerimdir. İnsanlar doğru ve güzel olan her şeyi kuran dan öğrenmişlerdir. Kuran-ı kerim insanlara elbette yol göstermek için indirilmiştir. Peygamberimiz ve kuran-ı kerim gelmeden önce insanlar büyük bir sapkınlık içinde yaşamaktaydılar ve yüce rabbimiz insanlara peygamberimiz ile birlikte kutsal kitabımız olan kuran-ı kerim i biz insanoğluna göndermiştir. İnsanlar her konuda kuran-ı kerimden faydalanmışlardır. Allah a ne kadar şükretsek azdır.

Yüce yaratıcımız ve rabbimiz bize kötülüklerden korunmak için okunması gereken ayet ve duaları da göndermiştir. Kötülükler de yine yüce rabbimizin izni doğrultusunda gerçekleşir fakat insanlar dua ederek bunlardan korunabilir ve Allah bunun için bize kutsal kitabımızı göndermiştir, insanlar bol bol dua edip şükretsinler diye. Yoksa yüce rabbimizin bizim dualarımıza ihtiyacı yoktur elbette. O her şeyden münezzehtir. İnsanlar okusun öğrensin diye indirilmiştir.

Bolca dua etmek ALLAH ın isimlerini zikretmek hiçbir sayıya tabi tutulmamıştır. Yüce Allah ı yüceltmek ve şükretmek için yapılan zikirler oldukları için kimseye hiç ir zararı yoktur ve tabi ki de olmayacaktır. Zarar vermesinin aksine faydası vardır, çünkü Allah ın isimlerinin hepsinin bir anlamı vardır ve insanlar bunları sürekli okuyarak kendilerine fayda sağlamıştır. Yüce rabbimiz her şeyi insanoğlunun önüne sermiştir, yararlansınlar diye. Allah ın isimlerinin zikredilmesi de bir şükür duası niteliğindedir. Bu sebepten yüce Allah ın isimlerini zikretmek ve dua etmek kimseye hiçbir zarar vermez. İsteyen herkes ne kadar isterse okuyabilir ve aynı şekilde zikredebilir.

Esmalar kısmında ise, belirli zamanlara ve sayılara tabi tutulmuştur. Ne zaman ne kadar okunacağına ise, ilim ve bilim sahibi insanlar belirlemiştir. Her şeyde nasıl bir kurallar zinciri var ise, esmalarda da riayet edilmesi gereken kurallar olur ve bu kurallar yine ilim ve bilim sahibi insanlar tarafından belirlenmiştir. Her esmanın bir meali ve dua şekli vardır, bunlara uyulmadan yapılan ve okunan dualar olsun esmalar olsun okuyan kişiye çok ağır gelebilir ve taşımayabilir. Bu sebepten ilim sahibi insanlar her kişiye belirli sayılarda esmalar verir okusun ve zikretsinler diye, yeni başlayan kişilere verilen esma sayısı, sürekli esmaları zikreden kişilerden değişik olacaktır. Aynı sayıda çekerse bu okuyan kişiye fayda değil zarar verir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here