UĞURSUZLUK GETİREN ŞEYLER

0
19

Uğur getirdiğine inandığımız nesneler kadar uğursuzluk getirdiğine inandığımız nesnelerde bulunmaktadır. Bu inançlar M.Ö ki dönemlere kadar uzanmaktadır. Bu inançlar bölgelere göre değişmektedir. Buna en güzel örnek ise, bizim dinimizce kurban kesmek makbulken Hindistan da bu hayvanların kesilmesi yasaktır. Cezası ölümdür. Yine bölgelere göre değişmesinin yanı sıra inanç en önemli faktördür.

Uğursuzluk getirdiğine inanılan birçok şey olmasına karşın en çok 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanılmıştır. Bu inanç o kadar yaygın halde ki bazı ülkelerde evlere 13 rakamı verilmemektedir. Bu inanç insanlarda korku meydana getirmiştir. Bu inancın bir hikayesi olduğu bilinmektedir. Hz. İsa nın çarmıha gerilmesinden önceki son akşam yemeğinde 13 kişinin olduğu ve bunun yanında İsa ve 12 havari , 13 rakamının lanetli olduğuna inancını başlatmıştır. İbranilere göre 13 sayısının uğursuz sayılmasının sebebi ise alfabenin 13. Harfinin ölüm anlamı taşımasıdır.

13 rakamının dışında uğursuzluk getirdiğine inanılan bir diğer sebep ise merdiven altından geçmek, geçen kişinin işlerinin ters gideceği ve hayatında talihsiz olayların yaşanacağına işarettir. Mısır da ise bir üçgenin içinden geçmek , Tanrının kutsal alanını işgal etmesi anlamı taşımıştır. Duvara yaslanan merdiven de bir üçgen oluşturduğundan uğursuzluk anlamına gelir ve hatta mısır da geçen kişi cezalandırılır. Bu yünden bu inanış oldukça yaygınlaşmıştır. Yine uğursuzluk getirdiğine inanılan şeylerden biri de iki bayram arası düğün yapmak , yine bunun yanında baykuş ötmesi gibi örnekler verilebilir. Elbette bunların İslam dünyasında bir yeri yoktur. Her ne kadar islam dünyasının içerisinde bulunsak ta Müslümanların da uğursuzluk getirdiğine inandığı şeyler mutlaka vardır. Buna bir örnek verecek olursak …türbe içinden bir nesneyi alıp giden kişi çarpılır. Bir diğer örnek , köpek uluması ölüme işarettir, yine bir evin önünde baykuş öterse o evde ya bir ölüm ya da bir yıkım olur. Bu verdiğimiz örnekler uğursuzluk getirdiğine inanılan şeylerin en yaygın olanlarının başında gelmektedir. İnsanlar her ne kadar bunlara inanmış olsa da İslam dünyasında bunların hiç birine yer yoktur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here