VEFK GÜNAH MIDIR?

0
22

Vefk in sözlük anlamı ve kelime anlamına bakacak olursak vefk, uyum ve dengedir. Vefk ler sağdan sola yukarıdan aşağıya ve ya da bir köşeden bir köseye ve evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşir olduğundan dolayı bu ismi vermişlerdir. Yani vefk uyum ve denge anlamına gelmektedir. Dinimiz yönünden bakıldığında ise vefk tesirli ve etkili dua anlamını taşımaktadır. Vefk ler kişinin diğer alem yani ruhsal alemde bir problemi bulunuyor ise bu problemin düzeltilmesi ve ya da giderilmesi için ruhsal alemde sema katlarına açılan bir tünel de diyebiliriz.

Vefk türleri de oldukça fazladır. Vefk diyanet işlerine göre caizdir ve muska gibi şeyler de her ne kadar uygun görünmese bile bunlar insanların kötülükten korunmak için başvurdukları bir yoldur.muskalar da günah değildir ve inşaların kendilerini koruma alrına almaları çok normal bir yoldur.Belirli bir amaç ile hazırlanan bu vefkler kelime sayılar ve yine belirli zamanlar eşliğinde yapılan ve bunların bir kağıda geçirilmesi ile yapılan şekillerdir. Belirli bir amaç için yapılan ve hazırlanan vefk ler belirli kurallar uygun bir şekilde hazırlanıp yapıldıktan sonra dereceli hizmetliler ve yardımcılar bulunur ve o derecelilerin isimleri de yazılır kağıda. Bu dereceli hizmetliler ise dua yolu ile istenen ve yine aynı zamanda yeminler ile ve en önemlisi yüce ALLAH ın izni ile görev alırlar. Hazırlanan bir vefk bu şekilde hayat geçirilir.

Verk ler çizilip hazırlandıktan sonra her sırada bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırada iki kare varsa ikili 3 kare var ise 3 lü vefk hazırlanır. Vefk ler de kendi içlerin de gruplara ayrılmışardır. Bunlar ise toprak hava ateş ve su grubudur. Yine bu vefkler hazırlanıp yapılırken bağlı bulunduğu gezegene göre de değişiklik gösterir. Bunlarda yine güneş vefk i ve ay vefk i olarak gruplara ayrılır. Elbette vefk ler sadece bu kadar la sınırlı olmaz. Vefk lerin birden fazla çeşidi bulunmaktadır.

Vefkler hazırlanırken konuştuğumuz dilimiz değil arapça da bulunan harf ve sayılar kullanılır. arapça da ki harfler ise ebced hesabında sayısal bir karşılığı bulunur. Vefk i yapılan kelimenin ebced hesabındaki karşılığı ve yine vefki yapılacak kelimenin ve ya cümlenin sayısal değerleri ebced hesabında karşılığı bulunur ve bunlardan yardım ve destek alınarak yapılır ve hazırlanır.

Kişiye özel hazırlanan ve yapılan vefk ler de en çok dualar ayetler ve esmalar kullanılır. bunlar kendi dilimizde değil arapça dil kullanılarak yapılmaktadır. Arapça da kullanılan kelimeler çoğunlukla kuran da ki ayet ler ve ALLAH ın isimleri ile hazırlanırlar. Vefk hazırlamak oldukça bilgi birikimi gerektirir. Vefklerin yapılış amacını bilmek gerekir. bir vefki hazırlamak bunlarla sınırlı değildir elbette. Vefki hazırlanacak şahsın burcu gezegenlerin konumları burcunun özellikleri ve yine bunula birlikte kişinin özellikleri gibi bir çok konu ön plana çıkmaktadır.

Vefk lerin büyü ile kıyaslanması ve ya karıştırılması en çok merak edilen konular arasındadır. Vefk ler elbette büyü kapsamında değildir ve hatta büyü ile hiçbir alakası bulunmaz. Büyüler yapılırken şeytani varlıklardan yardım alınırken vefk ler yapılıp hazırlanırken ALLAH ın izni ile görevlendirilmiş hizmetlilerden yardım alınarak yapılmaktadır .bu hizmetli dediğimiz varlıklar ise elbette şeytani değil nurani varlıklardır. Yine vefk ler yapılıp hazırlanırken insanların en çok merak ettiği konu ise vefk günah mıdır. Elbette vefk günah kapsamında olan işlemlerden değildir. ALLAH ın bize verdiği nimetlerden faydalanmak biz insanlara farz olarak kılınmıştır. Dikkat edilmesi gereken husus ise vefki hazırlanacak kişinin üzerinde büyü ve muska gibi şeylerin olmaması. Zaten muska hazırlanıp yapıldığında kişinin üzerine manyetik bir enerji alanı oluşur ve bu pasif hale getirilerek etkisiz durumda bırakılır. Vefk ler yapılırken nurani varlıklardan ve ALLAH ın yardımcı ve hizmetlilerinden yardım alınarak yapıldığı için hiçbir günahı yoktur. Merak edilen diğer bir konu ise vefk insanların kaderini değiştirir mi. Bunun cevabı elbette hayırdır. Vefk insanların kaderini hiçbir şekilde değiştirmez, kaderinde zaten vefk hazırlatmak var ise kişi bunu eninde sonunda hazırlatacaktır. İnsanın kaderi asla ve hiçbir şeklide değişmez. Kişi vefk lere inansa da inanmasa da doğru ve kurallara uygun bir şekilde yapıldığında amacı doğrultusunda hizmet eder. Vefk in hazırlanışı Hz. ADEM den itibaren özel ayetler isimler ve aynı zamanda okunan dualar ile meydana gelir Ve bu okunan dualar samimi ve içten okunduğu zaman mutlaka etkili olmuştur. Bu içten ve samimi duygularla okunan ve aynı zamanda yazılan vefk lerden faydalanılır. Bu durum dünyaca ve özellikle Amerika bilim adamlarının bile kabul ettiği manyetizma bizim bildiğimiz havas ilminden başka bi şey değildir.

Yapılan ve hazırlanan bu vefklerin başarıya ulaşma ihtimali çok yüksektir. Vefk alanı bir tür ilimdir ve her ilimde olumlu sonuç elde etmek profosyonel bir çalışma gerektirir. Vefk hazırlamak çok fazla emek isteyen bir şeydir. Vefk i hazırlayan kişinin belirli bir ilim uzmanı olması gerekmektedir. Havas ilmi dediğimiz ilim içerisinde cifr ilmini numeroloji ve ebced hesabı gibi ilim dallarını da bilmesi gerekmektedir. Bunların hepsini bilen kişi zaten havas ilmini biliyor demektir.

halk arasında vefk i büyü olarak gören ve şiddetle karşı çıkan insan sayısı oldukça fazladır. Bu insanın yanıldıklarını ve gerçekten araştırıp bilmeden yorum yaptıklarını bilmek gerekir. büyüler cinlerin yani şeytani varlıkların sayesinde yapılırken. Vefk ler ise, ALLAH ın görevlendirdiği yardımcılar yani nurani varlıklar ile birlikte çalışılarak yapılan ve hazırlanan işlemlerdir. İnsanlar bilmeden araştırmadan ön yargılı baktıklarından dolayı vefklere karşı çıkıyor. Kaderi değiştirdiklerini ve bunun büyük günahlar arasında olduğunu sanıyorlar. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi , vefk ler ALLAHın izni yapılan işlemlerdir. ALLAHın izni yapılan işlemlerde şeytani varlıklar kullanılmazlar, nurani varlıklar kötülüğe hizmet etmezler. Cin dediğimiz bedensiz varlıklar büyüler yapılırken kullanılan varlıklarken Vefk ler yapılırken dua ile yapılırlar. Vefk çeşitlerini daha önce söylemiştik. Aşk için yapılan vefkler de bulunur. Aşk vefk i ise kişi aşık olduğu kişinin gözüne girmek ve o kişinin sizden hoşlanmasını sevmesini sağlayan bir işlemdir. Sevdiğini elde etmek isteyenler ise, bu vefk ile istediğini elde ederler. Yine aşk vefk i hazırlanırken kişiye detaylı bir bakım yapılması şarttır. Kişinin üzerinde bir büyü ve ya benzeri bir şey var ise o temizlenmeden elbette bir vefk hazırlamak mümkün değildir. Kişi öncelikle kendi üzerinde bulunan bütün negatif enerjilerden arınması gerekmektedir. Kişi bu negatif enerjilerden kurtulduktan sonra ancak vefk hazırlama işlemine geçebilir. Kişi böyle bir vefk hazırlatmak istiyor ise mutlaka uzman birinden yardım almak zorundadır. Bu konuda uzman biriden yardım almazsanız vefk hiçbir işe yaramayacaktır. Uzman kişiler bu işi yaparken havas ilmini bilmeleri lazım, bu ilmi bilmeyen bir kişinin uzman olması da mümkün olmaz. Bu ilim sahibi kişiler vefk işlemini yaparken yine tek başlarına yapamazlar. Dediğimiz ve yukarıda belirttiğimiz gibi seytani değil nurani varlıklardan yardım alarak yaparlar. Bu şekilde kurallara uygun hazırlanan vefkler elbette ki başarılı sonuçlar verecek. Bu yüzden vefk hazırlatacak kişilerin uzman birinden yardım alması şarttır. Böyle işlemler uzun ve zahmetli işler olduğundan kişi zamanını vefk hazırlayan kişi ise hem zamanını hem de emeğini verecektir. Bu yüzden vefk hazırlatacaksanız eğer uzman birini çok iyi araştırıp bulmak ve doğru kişiye yaptırmak gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here